Historie

Historie

 

19

První zmínka o mlýně je z roku 1327, kdy Bezděch mladší ze Slatiny vysadil v Milíčově rychtu a s ní současně i mlýn, kovárnu a lovy. Kolem roku 1350 patří ku hradu Krašovu. Ondřej, řečený Špalek roku 1399 věnoval mlýn Milíčovskému kostelu.

Roku 1529 je mlýn spolu s celým Krašovským panstvím prodán Mikuláši Svitákovi z Landštejna za 3250 kop. Roku 1571 zakázal Sviták lidem ze Slatiny chodit po Milíčovských cestách. V odvetu přišli lidi ze Slatiny k Uhrovskému mlýnu a jez na Javornici zbořili a rozmetali. Vilém Sviták prodává mlýn roku 1575 Šebestianu Lažanskému i s mlynářem Janem Uhrem. 

Dle soupisu poddaných z roku 1651 je na mlýně mlynářem Mikuláš Uher s rodinou. Dále podle Tereziánského katastru v roce 1730 vykoupil mlýn od vrchnosti mlynář Uher mlýn. V roce 1880 žije v Milíčově mlynář Jan Rabas. 25.června 1912 bylo na žádost povoleno zřízení vodní turbíny a motoru na nasávaný plyn. V této době je na mlýně syn František Rabas.
Dále je potom na mlýně mlynář Morava, který mele i v době 2.sv.války a s ním také mlynářská činnost na mlýně končí. Později je z mlýnské usedlosti vybudováno rekreační středisko Stavebního podniku Most, které se nikdy neotevřelo. Po revoluci je mlýn zdevastován. Až v roce 2002 koupila mlýn rodina Durlínova, která postupně mlýn renovuje. Dnes mlýn uvidíte, jak postupně nabývá svou bývalou krásu. Bohužel mlýnské kolo a vodní turbína se nezachovala.

 Bez-nazvu-3

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

error Slider nebyl nalezen.